Skip to main content

Contact Us

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର

Contact Us

  • ଠିକଣା:ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭବନ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ,
    ଲୁଇସ୍ ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର -୭୫୧୦୧୪
  • ଟେଲିଫୋନ୍ ନଂ:(୦୬୭୪) ୨୪୩୨୧୭୭
  • ଇ-ମେଲ୍: info@odishatourism.gov.in